Nuchtere betogen over religie (2015)

Waarheid en verdichting over de publieke rol van godsdiensten

Over de invloed van religies op het menselijk samenleven bestaan talloze mythes, beelden en vooroordelen, van gitzwart tot rooskleurig. Voor de een zijn ze synoniem met geweld, geborneerdheid en seksisme, voor de ander vormen ze een morele bron van beschaving.

In dit boek houden filosofen, rechtskundigen, godsdienstwetenschappers, sociologen, historici en journalisten deze denkbeelden kritisch tegen het licht. In alle nuchterheid, met meer nadruk op de feiten dan op de oordelen. Is geweld inherent aan godsdienst? Verhoudt religie zich slecht tot de gelijkheid van man en vrouw? Is de islam onverenigbaar met democratie? Zou het vrijwilligerswerk zonder de inzet van gelovigen inderdaad niets voorstellen? Deze en vele andere brandende kwesties komen aan bod.

De plaats van religie in de hedendaagse samenleving is omstreden. Velen zien religie als achterhaald, bekrompen of gevaarlijk. Deze bundel wil een tegenwicht bieden aan dat negatieve imago. De auteurs, wetenschappers en journalisten, zoeken naar een genuanceerde visie op religie door tal van kwesties te analyseren, waarbij religie en seculariteit met elkaar in botsing komen. In hoeverre kan religie een humaniserende rol spelen in het publieke domein? De reikwijdte van de bundel is groot, zowel historisch als geografisch. Dat maakt het geheel wat brokkelig, maar de afzonderlijke bijdragen zijn stuk voor stuk boeiend. Zo zijn er bijdragen over de moord op Theo van Gogh en de ramp met de MH-17, maar ook analyses van de rol van religie in Frankrijk, Rusland en Turkije. De kruistochten komen langs, maar ook Martin Luther King en Moeder Teresa. Geschreven voor een academisch geschoold publiek.

— Dr. H.C. Stoffels


Nuchtere betogen over religie. Waarheid en verdichting over de publieke rol van godsdiensten
Govert Buijs en Marcel ten Hooven (red.)
Uitgever: Damon
ISBN: 9789460362071