Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie (2008)

Gezag en vrijheid

Meer dan zeventig jaar lang was de Christelijk-Historische Unie een constante in de Nederlandse politiek. Dit boek beschrijft voor het eerst de feitelijke politieke geschiedenis en de inhoud van deze partij op Nederlands-hervormde grondslag, een van de voorgangers van het CDA.

De Jong en Ten Hooven schreven de geschiedenis van de Christelijk-Historische politiek, en van een partij die rustige, soms ál te rustige politici voortbracht, zoals D.J. de Geer, vader en zoon Tilanus en Roelof Kruisenga. Behoedzame politici, die ondanks hun antipapistische instinct telkens weer de samenwerking met de KVP hebben gezocht.

Deze vrij lijvige uitgave, geschreven aan de hand van een uitgebreid literatuur- en archiefonderzoek, behandelt de geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie. Deze partij (of beter unie) ontstond in 1908 door een samengaan van enkele groeperingen en was minder dogmatisch dan de ARP. De studie valt in twee delen uiteen. In het eerste deel geeft Marcel ten Hooven impressies van personen die vroeger een rol speelden in deze partij. Er rijst een beeld op van een bedaarde, bruggenbouwende en ook gezellige groepering. De geschiedenis van de CHU (1908-1980) wordt in het tweede gedeelte behandeld. Ron de Jong beschrijft deze aan de hand van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de Nederlandse politiek en deze partij tot haar definitieve opgaan in het CDA in 1980. De meerwaarde van deze uitgave is dat er eindelijk een geschiedschrijving tot stand is gekomen van deze niet onbelangrijke partij in haar specifieke plaats in het Nederlandse politieke bestel. De impressies van de voormalige CHU-politici geven mogelijk een te rooskleurig beeld. De wetenschappelijk verantwoorde publicatie met zwart-witfoto’s is bestemd voor historisch en politiek geinteresseerde lezers met de nodige voorkennis.

— Drs. J.H. van Capelleveen

 


Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie, 1908-1980
Gezag en vrijheid
Marcel ten Hooven & Ron de Jong
Uitgeverij Boom
ISBN10 9085066492
ISBN13 9789461050915