Op zoek naar leiderschap (2003)

Regeren na de revolte

Weinig jaren in de naoorlogse politieke geschiedenis van Nederland waren zo enerverend als 2002. Revolterende burgers leken abrupt te willen afrekenen met een stijl van politiek en bestuurlijk leiderschap die zich voordien in of meer vanzelfsprekend had ontwikkeld. De heftige emoties van 2002 zijn enigszins geluwd, maar de vraag ligt nog steeds op tafel: als het oude niet meer voldoet, wat komt er dan voor in de plaats? Hoe kan een leider nog legitimiteit verwerven? In Op zoek naar leiderschap kijken Paul ’t Hart en Marcel ten Hooven voor het beantwoorden van deze vraag verder dan alleen de Haagse politieke perikelen.

Na het optreden van Pim Fortuyn en het rumoerige jaar 2002 is een discussie over de aard van het politieke leiderschap op gang gekomen. Paul ’t Hart, momenteel verbonden aan de Utrechtse School voor bestuurs- en organisatiewetenschappen, en Marcel ten Hove, chef politieke redactie van het dagblad ‘Trouw’, onderwierpen dit onderwerp aan een uitvoerige analyse. Alle aspecten van dit vraagstuk, zoals bouwend, hervormend en conserverend leiderschap komen aan de orde. Ook het verband tussen politiek en ambtelijk leiderschap wordt belicht. De centrale vraag is hoe leiderschap tot stand komt in wisselwerking met de bestaande orde van instituties. Voorbeelden uit de Nederlandse en buitenlandse politiek dienen tot illustratie. Naast theoretische beschouwingen vonden ook gesprekken plaats met ervaren politici en bekende wetenschapsbeoefenaars. Ofschoon definitieve uitspraken over de ideale politieke leider niet gegeven worden, biedt deze studie veel informatie voor een select publiek van politiek belangstellenden. Zij moeten wel enige kennis hebben van het jargon van de politicologie, de bestuurskunde en de organisatiewetenschappen.

Drs. J.H. van Capelleveen


Op zoek naar leiderschap
Regeren na de revolte
Paul ’t Hart & Marcel ten Hooven
Uitgeverij Van Gennep
ISBN10 9066173076
ISBN13 9789066173071